SZTUKI CHIŃSKIE

Podstawowe praktyki służące samodoskonaleniu i wzmocnieniu kompetencji.

Sztuka SHAN

Kultywowanie
Ciała i Umysłu

CZYTAJ

Sztuka YI

Tradycyjna
Medycyna Chińska

CZYTAJ

Sztuka MING

Badanie
Przeznaczenia

CZYTAJ

Sztuka XIANG

Feng Shui, Mian Xiang,
Obserwacja i Działanie

CZYTAJ

Sztuka BU

Księga Przemian, Yi Jing,
Dewinacja i Prognozowanie

CZYTAJ

Chińczycy zawsze wykazywali skłonność do ujmowania świata w rozmaite kategorie. Ludzkie działanie w kierunku samodoskonalenia również zostało ujęte w pięć grup. Obejmują one szeroką tematykę począwszy od: dbałości o zdrowie, poszerzania horyzontów myślowych, rozwijania przyrodzonych talentów, rozpoznawania ograniczeń, prognozowania rozwoju sytuacji po obserwację środowiska i przekształcanie otoczenia tak aby wspierało człowieka w jego działaniach. Zgodnie z tradycją każda dobrze wychowana osoba powinna w pewnym zakresie posiąść wiedzę zawartą we wspomnianych kategoriach.

Podstawę organizacji chińskiego społeczeństwa stanowiła wykształcona szlachta. Ambicją każdego przedstawiciela tej grupy społecznej było podwyższenie pozycji własnej rodziny, a osiągało się to dzięki wszechstronnemu wyedukowaniu synów tak, aby odnieśli sukces na egzaminach państwowych.

Poszczególne dziedziny dorobku kulturalnego są określane w Chinach terminem sztuka. Wiąże się to z faktem, iż zawierają one zarówno konkretną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie wiedzę jak i indywidualne często subiektywne pierwiastki. Mistrzowie chińscy praktykując przez wieki doskonalili swój warsztat i wzbogacali poszczególne metody mądrością wypracowaną swoim doświadczeniem, kreatywnością i wnikliwą obserwacją.

Wszystkie sztuki chińskie przeplatają się i łączą ze sobą, na przykład sztuka medyczna z pracą nad ciałem i umysłem. Rozpoznawanie potencjału urodzeniowego człowieka koreluje z zaleceniami leczniczymi i jest podstawą do doboru terminu dla planowanego wydarzenia. Wiedza wyłożona w podręcznikach o Sztuce Wojny może być świetnym narzędziem w stosowaniu strategii na polu gospodarczym. Poszczególne warstwy informacji mogą się uzupełniać i dawać dokładniejszy obraz sytuacji. Wnioski z kalkulacji wypracowanych metodami sztuki Feng Shui uwzględniają dane z matryc urodzeniowych Ba Zi czy komentarze i oceny otrzymane przy użyciu dzieła światowej literatury – Księgi Przemian Yi Jing.

Chińczycy wierzyli, iż poznanie i stosowanie chociażby w pewnym zakresie wiedzy zawartej w pięciu podstawowych kategoriach umożliwia zbudowanie bardziej kompleksowego obrazu rzeczywistości, jaki jest potrzebny do optymalnej realizacji swojego przeznaczenia.