SZTUKA MING

Badanie Przeznaczenia.

BA ZI

Astrologiczna analiza potencjału
urodzeniowego człowieka.

CZYTAJ

QI MEN DUN JIA

System badawczy, prognostyczny, projektowy i wspierający.

CZYTAJ

ZE RI

Indywidualny dobór dnia i godziny dla konkretnego przedsięwzięcia.

CZYTAJ

Cokolwiek dzieje się na Słońcu wywołuje efekt w człowieku, od zmian w samopoczuciu i zachowaniu do przesunięć genetycznych w ludzkim DNA. Z powodu tego swoistego pokrewieństwa, Słońce wywiera silny wpływ na nasze życie. Kolejnymi czynnikami działającymi na Ziemię są inne obiekty astronomiczne, a w szczególności gwiazdozbiór Wielkiego Wozu. Wykonuje on roczną wędrówkę wokół Gwiazdy Polarnej leżącej na osi rotacji Ziemi. Starożytni badacze rozumieli powyższe zależności. Wykorzystali zdobytą wiedzę tworząc bogatą metodologię, w tym złożony system badania natury ludzkiej.

Rysunki wykonane na podstawie materiałów seminaryjnych Roela Hill’a – Heluo.

Gwiazdozbiór Wielkiego Wozu ma duży wpływ na pole magnetyczne Ziemi. Dzisiejsza nauka zaczyna dopiero odkrywać i potwierdzać prawa, które były znane mędrcom Orientu setki lat temu.

Myślenie orientalne zakłada, iż w momencie zaczerpnięcia pierwszego oddechu dominujące w danej chwili energie czasu i przestrzeni zostają wdrukowane w meridiany naszego ciała. Tworzą one wizerunek magnetyczny człowieka rezonujący od narodzin przez całe życie z wciąż zmienną Qi środowiska i innych ludzi. To, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie utrzymać swój osobisty magnetyzm w synchronizacji ze zmiennym wpływem otoczenia zależy od tego czy rozumiemy, że nasz sposób życia powinien podążać za wieloma czynnikami jak na przykład porą dnia i roku, geografią, płcią czy wiekiem.

Dzięki chińskim uczonym wiedza o realiach astronomicznych została transformowana w pomocne człowiekowi ekspertyzy astrologiczne.

Często odkrywamy prawdy, które później zostają zagubione. Astrologia jest jedną z takich Wielkich Prawd, którą kiedyś uznawano za ważną i cenną. Z czasem uległa ona deformacjom, a w efekcie zapomnieniu. Nasze wysoko „ucywilizowane” społeczeństwo ma problemy z powtórnym jej poznaniem. Astrologia jest bowiem najstarszą i najbardziej szanowaną w przeszłości a zarazem ignorowaną obecnie dziedziną nauki. Zapewne w ciągu najbliższych dziesięcioleci się to zmieni, gdyż tezy głoszone przez badaczy astrologii można obecnie udowadniać empirycznie, co jest związane z szybkim rozwojem wiedzy. Koncepcje fizyki kwantowej, ruchu holistycznego czy geometrii fraktalnej wykazują często zaskakujące zbieżności z ideami wyrażanymi na Dalekim Wschodzie.

Wschodni mistycyzm daje logiczne i piękne ramy filozoficzne, które są w stanie objąć najbardziej postępowe teorie naukowe.

Wiemy już, że procesy, które przebiegają we wszechświecie toczą się również w nas samych. Nie do końca jest tak, że planety mają moc sprawczą. Rzecz w tym, że my i one – podlegając tym samym zasadom – realizują się na różnych poziomach i w innych skalach tej samej rzeczywistości. Nami i resztą kosmosu rządzą analogiczne zależności, gdyż nasze życie jest fraktalem całości. Zatem widząc duży obraz, np. cykliczną aktywność Słońca możemy odkodować mały obraz i przewidzieć, co się będzie działo w komórkach naszego ciała i jakie potencjalnie wydarzenia mogą mieć miejsce za Ziemi.