Horoskop na rok 2019

Prognozy dla znaków zodiaku chińskiego.

Sięgnij do skarbnicy kultury chińskiej

Stosowana przez China Art Consulting metodologia i zaangażowanie ma na celu pomóc Ci urzeczywistnić pragnienia i osiągnąć pomyślność w różnych aspektach życia.

Świadomie realizuj swoje przeznaczenie

Wybierz swoją ścieżkę z uporządkowanym, przejrzystym programem i optymalnymi możliwościami. Pomoże Ci w tym poznanie osobistego potencjału urodzeniowego.

Wybierz odpowiednie miejsce, ludzi i czas

Możesz mądrze zarządzać życiem transformując wyzwania w powodzenie. Wykorzystaj do tego doświadczenia i praktyki stosowane na Dalekim Wschodzie.

Zadbaj o zdrowie, spokój i związki z ludźmi

Sprowadź harmonię i bezpieczeństwo do swojego domu wykorzystując otoczenie, które może Cię wspierać w osiąganiu dobrobytu i pomyślności.

KONSULTACJE

Analizy Przestrzeni
Zgodnie ze Sztuką

FENG SHUI
 

CZYTAJ

DOBÓR DAT

Selekcja Dnia i Godziny
Zgodnie ze Sztuką

ZE RI
 

CZYTAJ

EKSPERTYZY

Badania Astrologiczne
Zgodnie ze Sztuką

BA ZI
 

CZYTAJ

ANALIZY

Badania Astrologiczne
Zgodnie ze Sztuką

QI MEN DUN JIA
 

CZYTAJ

KALENDARIUM

Możesz wybrać właściwe dni na planowane wydarzenia
korzystając z uproszczonego miesięcznego kalendarza Tong Shu
opracowanego zgodnie ze sztuką ZE RI

CZYTAJ

Chiny to jedna z najstarszych cywilizacji, która przetrwała do współczesnych czasów. Obecnie, my ludzie Zachodu, coraz częściej sięgamy do skarbnicy, jaką jest dalekowschodnia mądrość.

Na przestrzeni wieków w Europie funkcjonowały różne wyobrażenia o Chinach. Wielu podróżników i badaczy uważa Państwo Środka za kraj godzien podziwu z powodu różnorodnej kultury i głębokiej filozofii. Dzisiaj, społeczeństwo chińskie zwraca się wyraźnie ku przyszłości, jednocześnie nie zapominając o swoich korzeniach, co można zauważyć przyglądając się tematyce studiowanej na państwowych uniwersytetach. Na uczelniach medycznych młodzi Chińczycy poznają tradycyjną sztukę leczenia, stosowaną przez wcześniejsze pokolenia a na wydziałach architektury zgłębiają zasady zgodnie, z którymi ich przodkowie zakładali i rozbudowywali swoje siedziby. Starożytni uczeni znali dobrze zależności astronomiczne. Byli wspaniałymi matematykami, fizykami, a wielu z nich zaliczono by dzisiaj do grupy najznamienitszych postaci świata nauki. Dziedzictwo kulturowe Chin może obecnie służyć każdemu człowiekowi, zaspakajając jego nie tylko podstawowe fizyczno-emocjonalne potrzeby ale również intelektualne i duchowe pragnienia.

Przesłanka, jaka przyświeca działalności China Art Consulting to transformacja i wykorzystanie chińskiej mądrości w codziennym życiu nowoczesnego świata.

Strona poświęcona jest różnym dziedzinom, począwszy od podstawowych koncepcji filozoficznych stanowiących fundamenty kultury Chin do technik badania przestrzeni Feng Shui, metod doboru terminów zgodnie z założeniami sztuki Ze Ri oraz systemów prognozowania Ba Zi oraz Qi Men Dun Jia.