Horoskop na rok 2020

Prognozy dla znaków zodiaku chińskiego.

Sięgnij do skarbnicy kultury chińskiej

Stosowana przez China Art Consulting metodologia i zaangażowanie ma na celu pomóc Ci urzeczywistnić pragnienia i osiągnąć pomyślność w różnych aspektach życia.

Świadomie realizuj swoje przeznaczenie

Wybierz swoją ścieżkę z uporządkowanym, przejrzystym programem i optymalnymi możliwościami. Pomoże Ci w tym poznanie osobistego potencjału urodzeniowego.

Wybierz odpowiednie miejsce, ludzi i czas

Możesz mądrze zarządzać życiem transformując wyzwania w powodzenie. Wykorzystaj do tego doświadczenia i praktyki stosowane na Dalekim Wschodzie.

Zadbaj o zdrowie, spokój i związki z ludźmi

Sprowadź harmonię i bezpieczeństwo do swojego domu wykorzystując otoczenie, które może Cię wspierać w osiąganiu dobrobytu i pomyślności.

TWÓJ KALENDARZ

Wybierz właściwe dni na planowane
wydarzenia korzystając z kalendarza Tong Shu
opracowanego zgodnie ze sztuką ZE RI

 
CZYTAJ

HOROSKOP

Bądź szefem swojego losu.
Zaprojektuj przyszłość rozpoznając energie,
które są do Twojej dyspozycji w roku 2020.

 
CZYTAJ

KONSULTACJE

Analizy Przestrzeni
Zgodnie ze Sztuką

FENG SHUI
 

CZYTAJ

DOBÓR DAT

Selekcja Dnia i Godziny
Zgodnie ze Sztuką

ZE RI
 

CZYTAJ

EKSPERTYZY

Badania Astrologiczne
Zgodnie ze Sztuką

BA ZI
 

CZYTAJ

ANALIZY

Badania Astrologiczne
Zgodnie ze Sztuką

QI MEN DUN JIA
 

CZYTAJ

Chiny to jedna z najstarszych cywilizacji, która przetrwała do współczesnych czasów. Obecnie, my ludzie Zachodu, coraz częściej sięgamy do skarbnicy, jaką jest dalekowschodnia mądrość.

Na przestrzeni wieków w Europie funkcjonowały różne wyobrażenia o Chinach. Wielu podróżników i badaczy uważa Państwo Środka za kraj godzien podziwu z powodu różnorodnej kultury i głębokiej filozofii. Dzisiaj, społeczeństwo chińskie zwraca się wyraźnie ku przyszłości, jednocześnie nie zapominając o swoich korzeniach, co można zauważyć przyglądając się tematyce studiowanej na państwowych uniwersytetach. Na uczelniach medycznych młodzi Chińczycy poznają tradycyjną sztukę leczenia, stosowaną przez wcześniejsze pokolenia a na wydziałach architektury zgłębiają zasady zgodnie, z którymi ich przodkowie zakładali i rozbudowywali swoje siedziby. Starożytni uczeni znali dobrze zależności astronomiczne. Byli wspaniałymi matematykami, fizykami, a wielu z nich zaliczono by dzisiaj do grupy najznamienitszych postaci świata nauki. Dziedzictwo kulturowe Chin może obecnie służyć każdemu człowiekowi, zaspakajając jego nie tylko podstawowe fizyczno-emocjonalne potrzeby ale również intelektualne i duchowe pragnienia.

Przesłanka, jaka przyświeca działalności China Art Consulting to transformacja i wykorzystanie chińskiej mądrości w codziennym życiu nowoczesnego świata.

Strona poświęcona jest różnym dziedzinom, począwszy od podstawowych koncepcji filozoficznych stanowiących fundamenty kultury Chin do technik badania przestrzeni Feng Shui, metod doboru terminów zgodnie z założeniami sztuki Ze Ri oraz systemów prognozowania Ba Zi oraz Qi Men Dun Jia.