ZE RI

Indywidualny dobór dnia i godziny dla konkretnego przedsięwzięcia.

Uczeni chińscy wypracowali szczegółowy system doboru sprzyjających terminów dla ważnych czynności, jakich dokonują ludzie dążąc do realizacji swoich potrzeb, planów oraz wszelakich pragnień. Ze Ri to sztuka mająca wielowiekową historię. Praktykowana i weryfikowana przez setki lat stała się cenną nauką, której stosowanie przynosi korzystne efekty.

Starożytni obserwując świat i zachodzące w nim zjawiska wywnioskowali, iż korzystnie jest działać w myśl zasady harmonii Tian Di Ren – Jedności Nieba, Ziemi i Człowieka. Należy ją rozumieć jako synchronizację przedsięwzięć człowieka w odpowiednim miejscu z właściwymi ludźmi w wyselekcjonowanym do tego terminie.

Dobrze dobrana data pomaga osiągnąć zaplanowany cel. Powodzenie to rezultat działania we właściwym miejscu i czasie.

Chiński system rejestrowania czasu mieści w sobie dwa rodzaje kalendarza: księżycowy i słoneczny.

Księżycowy (lunarny) opiera się na obserwacjach wędrówki Księżyca po orbicie wokół Ziemi i jest zwykle używany do ustalania ruchomych świąt chińskich (np. Nowego Roku Chińskiego) a także przy pewnych kalkulacjach z dziedziny metafizyki (system Zi Wei Dou Shu – diagnozowanie przeznaczenia). Natomiast kalendarz słoneczny (solarny) wykorzystywany był do planowania zasiewów i rozpoczęcia żniw a także do obliczeń w sztuce Feng Shui i Ba Zi. Kalendarz ten bazując na wędrówce Ziemi po ekliptyce wokół Słońca stanowi zasadnicze źródło przy selekcji dat. Każdy dzień opisany jest w formie dwuelementowej kombinacji zwanej filarem dnia. Jego charakter niesie konkretną informację z zakresu koncepcji Wu Xing – Pięciu Przemian. Do dzisiaj w krajach chińskojęzycznych, co roku wydawane są specjalne kalendarze Tong Shu, bogato uzupełnione danymi na temat poszczególnych dni. Korzystanie z nich stało się obecnie standardem.

Proces ustalania terminu polega na filtrowaniu dni i godzin przez pryzmat kilku warstw.

Po pierwsze wykluczamy wszystkie daty niosące negatywny potencjał. Najważniejsze z nich to czas zderzenia Qi dnia z Qi miesiąca (Yue Po) lub z Qi roku (Tai Sui) a także wiele innych jak dni: San Sha, Si Li Ri, Wu Lu Ri, Si Jue Ri.

Po drugie musimy odnaleźć dzień, który będzie wspierał konkretną osobę planującą określone działanie. W tym celu należy poznać indywidualny kod Ba Zi. Zawiera on informacje o osobistym potencjale urodzeniowym. Dzięki tym danym możemy wyznaczyć dni szczególnie korzystne oraz te, które mają potencjał kolidujący z Qi danego człowieka. Metoda Ze Ri pozwala wykluczyć spośród ogólnie dobrych terminów te, które nie sprzyjają konkretnej osobie.

Po trzecie szukamy terminu adekwatnego do planowanego wydarzenia. Każdy dzień ma swoją specyfikę. Zatem dobrze jest wybrać czas odpowiedni do charakteru planowanego wydarzenia. W chińskim kalendarzu Tong Shu, do każdego dnia przypisany jest element Shen – Władca. Posługujemy się 12-to elementowym cyklem Władców, powtarzających się kolejno, jeden po drugim. Nazwy Władców pochodzą od dwunastu typów energii, która manifestuje się danego dnia. Mając wiedzę na temat tego, jaka Qi nasyca poszczególne dni należy wybrać odpowiedni dla konkretnej czynności.

Sekwencja Dwunastu Shen zabarwia kolejne dni energią

Jian – sprzyja nawiązaniu i zawarciu (np. małżeństwa, dobrej transakcji), ustaleniu ważnego spotkania biznesowego)

Chu – ułatwia pomniejszanie, usuwanie i oczyszczanie (np. z nałogów, niechcianych relacji czy przedmiotów podczas prac porządkowych)

Man – zapewnia obfitość i pomnażanie (np. korzystnych umów), ułatwia odebranie należności i rozbudowanie pożądanych relacji oraz otwarcie firmy

Ping – umożliwia zgodę, balansowanie i równowagę (np. przy zawieraniu małżeństwa, negocjacjach, ugodach, pracach budowlanych)

Ding – wspiera zdecydowanie i trwałość (np. związku małżeńskiego, długoterminowych przedsięwzięć, edukacji, kuracji medycznych)

Zhi – służy zainicjowaniu i rozpoczęciu (np. nowej pracy, biznesu, remontu, szkolenia), pomocny przy budowaniu wizerunku i pozycji

Po – pomaga destrukcji, zniszczeniu i rozpadowi (dzień odpowiedni na prace rozbiórkowe, rozwiązanie kontraktu)

Wei – niesie zagrożenie i niebezpieczeństwo (dzień szczególnie ryzykowny dla sportowców i wyczynowców, odpowiedni na obrzędy religijne)

Cheng – obdarowuje powodzeniem, triumfem i sukcesem (polecany na wiele działań poza sprawami sądowymi)

Shou – ułatwia otrzymanie i przyjmowanie (np. pomocy, protekcji, awansu, wyższego wynagrodzenia), ułatwia korzystne transakcje, rozpoczęcie nauki czy nowej pracy

Kai – sprzyja zapoczątkowaniu, inauguracji (np. biznesu, pracy, nauki, małżeństwa, podróży)

Bi – nadaje się do przeprowadzenia likwidacji i zakończenia (odpowiedni na ceremonię pogrzebową, odbiór długu), ułatwia wycofanie się, uniknięcie podjęcia decyzji i zatrzymanie działań

Dobrze dobrana data pomaga w znacznym stopniu zniwelować niekorzystne działanie przestrzeni (złe warunki Feng Shui) oraz skutki gorszego okresu w życiu (słabszy czas w Ba Zi).

Doświadczeni praktycy stosują weryfikację terminu wykorzystując dodatkowe techniki. Na otrzymane wyniki nakładają kolejne filtrujące warstwy. W tym celu używa się techniki 28 konstelacji oraz metody Mistrza Dong Gonga. Bardzo dobre wyniki można uzyskać stosując wybór daty w oparciu o wiedzę z zakresu szkoły Xuan Kong Da Gua Ze Ri. Bazuje ona na Księdze Przemian Yi Jing, która stanowi akumulację mądrości wielu pokoleń uczonych chińskich. Każdy dzień kalendarza jest opisany jednym z 64 heksagramów, które są przedmiotem interpretacji w księdze Yi Jing. Szkoła ta uczy jak użyć heksagramów i badać relacje między specyficznym terminem, indywidualną matrycą urodzenia człowieka a przestrzenią.

Ogólnie biorąc praca przy zastosowaniu tych technik polega na sporządzeniu osobistego wykresu Ba Zi i przemodelowaniu go na heksagramy. Następnie wybiera się daty i godziny, które zapewnią „ładowanie” energii w filar dnia urodzenia człowieka. Da Gua Ze Ri jest potężnym narzędziem. Terminy uzyskane tą metodą przynoszą często spektakularne efekty.

Powodzenie jest tym, co każdy chciałby osiągnąć, ale czy wiemy, kiedy rozpocząć nasze starania? Jeżeli rozumiemy, co niesie nam przyszłość możemy zaplanować odpowiednią strategię postępowania. Nasze decyzje są wtedy świadome a działania pomagają przezwyciężyć trudności oraz maksymalizować pozytywne efekty.