FUNDAMENTY

Podstawowe koncepcje filozofii chińskiej.

Zasada SAN HE

Jedność Nieba,
Ziemi i Człowieka

CZYTAJ

Teoria YIN YANG

Binarny Model
Budowy Wszechświata

CZYTAJ

Zasada WU XING

Geneza i Cykle
Pięciu Przemian Qi

CZYTAJ

Teoria BA GUA

Osiem Prymarnych
Trygramów

CZYTAJ

Koncepcja JIA ZI

Niebiańskie Pnie
i Ziemskie Konary

CZYTAJ

U podstaw wschodniego myślenia leży przekonanie, że w całym kosmosie, również w strukturach naszej planety, krąży życiodajna siła Qi. Przez współczesnych badaczy jest ona porównywana do pola elektromagnetycznego. Nasza cywilizacja nigdy wcześniej nie poznała tej formy energii. Z tego powodu nauce zachodniej trudno jest zrozumieć i zaakceptować tradycyjne praktyki ludzi Orientu zakładających istnienie i ruch energii Qi. Według Chińczyków wszyscy i wszystko ulega jej wpływowi. Qi jest tworzywem zarówno świata ożywionego, jak i materii nieożywionej a także stanowi budulec naszych myśli, snów, intuicji, przeznaczenia, jednym słowem – świata nie postrzeganego zmysłami. To swoiste pole informacyjne, które umożliwia ruch, przemianę, po prostu życie. Qi przepływa przez kosmos, ulegając ciągłym zmianom, gromadzi się i kondensuje lub rozprasza. Według mędrca Chuang Tsy, autora klasycznego dzieła „Słowa bez słów”:

„Kiedy Qi gęstnieje, staje się widoczna, wtedy pojawiają się kształty pojedynczych rzeczy. Gdy rozprasza się, przestaje być widoczna, jej kształty znikają. Czy kiedy jest zagęszczona, można powiedzieć coś innego niż to, że jest przemijająca? Lecz czy w okresie rozproszenia można pochopnie stwierdzić, że wtedy nie istnieje?”

Ożywiając wszelkie byty, Qi porusza się wolno lub szybko, do środka lub na zewnątrz, opada w dół lub unosi się w górę. Czasami meandruje, ale najczęściej porusza się spiralnie. Można to zaobserwować, patrząc na przemieszczające się wokół globu warstwy chłodnego i ciepłego powietrza, widoczne na zdjęciach satelitarnych. Zdarza się, że Qi pędzi jakiś czas po linii prostej lub zatrzymuje na dłużej ulegając stagnacji, co postrzegane jest jako negatywne oddziaływanie na człowieka. Zasila nasze organizmy płynąc przez poszczególne punkty naszego ciała zwane przez Chińczyków meridianami. Zbiera się lub rozprasza wokół naszych siedzib stymulując w ten sposób dystrybucję, ilość i jakość swoistego paliwa zasilającego przestrzeń wykorzystywaną przez człowieka do pracy i odpoczynku. Może być niesiona wiatrem a gromadzona przez wodę. Dlatego rozpoznanie i studiowanie wszelkich jej przejawów absorbowało uczonych chińskich. Kolejne pokolenia obserwując i badając manifestującą się w materii Qi, formułowały zasady zgodnie, z jakimi, owa niewidzialna siła życiowa wprawia w ruch i tchnie życie we wszelkie istnienie we wszechświecie.