ZASADA SAN HE

Jedność Nieba, Ziemi i Człowieka.

Każda istota ludzka poddana jest działaniu dwóch potężnych sił. Pod naszymi stopami promieniuje ogromną mocą nieprzerwanie rotująca planeta, na której żyjemy. Nad głowami rozprzestrzenia się nieskończony kosmos. Cząsteczki naszych ciał i otaczającej nas materii są wprowadzane w nieustanny rezonans. Człowiek jest swoistą anteną odbierającą nieprawdopodobnie wielką liczbę sygnałów w postaci wibrujących fal. Uczeni chińscy rozumieli oddziaływanie tych potężnych sił. Kolejne generacje porządkowały obserwacje tworząc logiczny system wyjaśniający funkcjonowanie otaczającej nas rzeczywistości. Wiedza ta zawarta jest w kilku fundamentalnych koncepcjach. Jedna z nich dotyczy zasady San He: Tian – Di – Ren czyli Jedności Nieba, Ziemi i Człowieka. Podążając za tę ideą starożytni myśliciele przyczyniali się do rozwoju wielu dziedzin nauki w Chinach.

„Nie istnieje nic, czego nie okrywałoby niebo ani czego nie podtrzymywałaby ziemia”

Chuang Tzu 369 – 286 p.n.e.

Człowiek odgrywa szczególną rolę jednoczącą, podejmując właściwe działania z właściwymi ludźmi, we właściwym miejscu i właściwym czasie.

Procesy zachodzące w kosmosie i na Ziemi rządzą się tymi samymi prawami. Zgodnie z nimi wszystko ożywia ta sama pulsacja. Sztuka życia polega na uszanowaniu zasady harmonii trzech współgrających energii:

  • niebiańskiej – wpływ czasu, fizyki słońca, innych realiów astronomicznych
  • ziemskiej – wpływ grawitacji, magnetyzmu i środowiska
  • ludzkiej – wynik naszych umiejętności, działań, wyborów i pragnień

Poprzez swoją pracę, dbałość o edukację i kondycję fizyczno-mentalną wpływamy na ludzki aspekt zasady. W dużym stopniu również możemy właściwie zagospodarować ziemską energię. Wiedza na ten temat ma kolosalne znaczenie dla człowieka. W zakresie ziemskiego szczęścia, rozumianego jako efekt wykorzystywania i kreowania przestrzeni ludzie mogą wiele zdziałać, stąd rozwinięcie bogatej metodologii badania środowiska – sztuki Feng Shui. Natomiast niebiański aspekt zasady, oznaczający wpływ czasu, człowiek może jedynie badać i dostosowywać się do niego. Chińczycy mają w tym zakresie olbrzymi dorobek. Są nimi między innymi systemy: Ba Zi i Qi Men Dun Jia – badające potencjał urodzeniowy człowieka i umożliwiające sporządzanie prognoz oraz techniki Ze Ri służące do dobierania właściwych terminów na planowane działania dla konkretnej osoby.

Upraszczając można powiedzieć, iż Koncepcja Jedności Nieba, Ziemi i Człowieka dotyczy badania związków pomiędzy magnetyzmem Słońca, magnetyzmem Ziemi a magnetyzmem ludzkim.