QI MEN DUN JIA

System badawczy, prognostyczny, projektowy i wspierający.

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Zapraszamy niebawem

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ

Astrologię cechuje bardzo naukowe podejście. Funkcją nauki jest wyjaśnianie związku pomiędzy przyczyną i skutkiem. Według astrologii, przyszłość wyłania się z przeszłości. Twoje „dziś” powstało w wyniku „Twojego wczoraj”. Rozwijając metody obserwowania i badania teraźniejszości oraz przeszłości można prognozować przyszłość.

Ideą metody Qi Men Dun Jia jest pomóc człowiekowi w rozpoznaniu swojego potencjału, tak aby mógł on za pomocą właściwych wyborów wykorzystać go w możliwie optymalny sposób. Sztuka ta jest użytecznym narzędziem radzenia sobie z wyzwaniami i zarządzania samym sobą. Dzięki niej można określić potencjał osoby, jej cechy charakterystyczne i sposób działania. Astrologia to cenne narzędzie, odkrywające nie tylko talenty i umiejętności każdego człowieka, ale również ograniczenia utrudniających relacje z innymi ludźmi oraz blokady w doświadczaniu powodzenia i szczęścia. Życie niesie wiele wyzwań. Jeżeli poznamy prawdę o sobie, naszych skrytych możliwościach a także słabościach możemy zaplanować odpowiednią strategię postępowania w przyszłości. Nasze decyzje są wtedy świadome a działania pomagają rozwiązywać problemy i osiągać pozytywne efekty.