SZTUKA XIANG

Obserwacja i działanie – system monitoringu natury.

Sztuka FENG SHUI

Badanie otoczenia człowieka

CZYTAJ

Sztuka MIAN XIANG

Badanie fizjonomii człowieka

CZYTAJ

Od kilku tysiącleci najliczniejszy naród na Ziemi tworzy kulturę opartą na wnikliwych obserwacjach tego, co widzialne – materii. Z zebranych spostrzeżeń są wyciągane logiczne wnioski, które stanowią bazę racjonalnego i uporządkowanego systemu użytecznych metod. Xiang to kategoria dotycząca eksploracji tego, co zaobserwowano. W tej grupie mieszczą się konkretne metody mające pomóc człowiekowi w realizowaniu zarówno podstawowych potrzeb jak również intelektualnych i emocjonalnych pragnień.

W ramach sztuki Xiang rozwinęły się dwa nurty:

  • sztuka obserwacji terenu Feng Shui – badanie jakości i obiegu Qi w środowisku,
  • sztuka obserwacji człowieka Mian Xiang – czytanie danych z ciała, twarzy, dłoni.

Zarówno jedna jak i druga dziedzina łączą się z innymi sztukami. Dla przykładu, wyniki badania potencjału urodzeniowego uzyskane technikami kategorii Ming, badającej przeznaczenie, są stosowane do precyzyjnego ulokowania człowieka i jego siedliska w danej przestrzeni. Wpływ odpowiednio zaaranżowanego otoczenia pomaga wykorzystać posiadane umiejętności, zredukować wyzwania i skumulować większe osiągnięcia w życiu.

Warto skorzystać z metod Mian Xiang, aby wiedzieć więcej o partnerze biznesowym, współpracowniku, przyjacielu czy towarzyszce życia
lub członku rodziny.

Podobnie sztuka czytania z twarzy może być w towarzystwie z analizami matryc urodzeniowych Ba Zi podstawą do odszyfrowania charakteru i ludzkich możliwości. W dawnych Chinach zasady bazujące na obserwacji wyglądu człowieka były podstawowym narzędziem w doborze kadr. Obecnie wiele firm w Azji również sięga po wiedzę w tym zakresie.