Kalendarium czerwiec 2021

* Sprawdź czy rok Twojego urodzenia (znak zodiaku) nie jest w konflikcie z zodiakiem dnia
* Sprawdź zgodność wybranego dnia z charakterem planowanego wydarzenia

OPIS DNIA

JIAN – nawiązanie, ustanowienie, założenie

CHU – usuwanie, oczyszczenie, pomniejszanie

MAN – pomnażanie, obfitość, pełnia

PING – równowaga, zgoda, balansowanie

DING – nieugiętość, trwałość, zdecydowanie

ZHI – projekt, rozpoczęcie, zainicjowanie

PO – destrukcja, rozpad, zniszczenie

WEI – ryzyko, zagrożenie, niebezpieczeństwo

CHENG – sukces, powodzenie, triumf

SHOU – otrzymanie, uzyskanie, domknięcie

KAI – inauguracja, otwarcie, początek

BI – zaciskanie, likwidacja, koniec

Proces dobierania terminu na przeprowadzenie danej czynności polega na filtrowaniu dni przez pryzmat kilku warstw:

  • wyklucz wszystkie daty niosące negatywny potencjał – dni niepomyślne (patrz: szare pola)
  • wyszukaj termin adekwatny do planowanego działania (patrz: opis dnia)
  • sprawdź czy dzień nie niesie energii zderzającej się z energią Twojego roku urodzenia.

OPIS DNIA

JIAN – nawiązanie, ustanowienie, założenie

CHU – usuwanie, oczyszczenie, pomniejszanie

MAN – pomnażanie, obfitość, pełnia

PING – równowaga, zgoda, balansowanie

DING – nieugiętość, trwałość, zdecydowanie

ZHI – projekt, rozpoczęcie, zainicjowanie

PO – destrukcja, rozpad, zniszczenie

WEI – ryzyko, zagrożenie, niebezpieczeństwo

CHENG – sukces, powodzenie, triumf

SHOU – otrzymanie, uzyskanie, domknięcie

KAI – inauguracja, otwarcie, początek

BI – zaciskanie, likwidacja, koniec

Jak dowiedzieć się, czy energia w danym dniu nie pozostaje w opozycji do Twojej energii urodzeniowej?

Krok 1

Znajdź w tabeli swój znak zodiaku chińskiego. Dowiesz się w ten sposób, jaka energia dominowała w roku Twojego urodzenia?

Uwaga!

Rok chiński według kalendarza słonecznego rozpoczyna się zazwyczaj 4 lutego, czasami 5 lutego (lata z *) lub 3 lutego (lata z **). To oznacza, że jeżeli urodziłeś się np. 2 lutego 1988 roku, według chińskiego kalendarza Twój znak zodiaku należy do roku poprzedniego czyli 1987.

Krok 2

Na diagramie kołowym sprawdź, jaki znak zodiaku stanowi Twoją opozycję. Zderzają się zawsze przeciwległe znaki. Na przykład: osoba urodzona w roku Smoka pozostaje w konflikcie ze znakiem Psa. Oznacza to, że dzień Psa nie jest korzystnym terminem dla tej osoby.

Zamieszczone kalendarium umożliwia znalezienie terminu uwzględniając jedynie rok urodzenia osoby. Jest zatem uproszczoną metodą. Dla osiągnięcia większej efektywności planowanego działania potrzebna jest precyzja. Wtedy trzeba bazować na dokładnej dacie urodzenia (należy brać pod uwagę dzień i miesiąc przyjścia na świat) a także na wielu dodatkowych technikach z zakresu sztuki ZE RI – personalnego doboru dat.